De oud leerkrachten van de voormalige Sint Servaasschool organiseren jaarlijks een samenkomst. De naam van de patroonheilige van de Servaaschool, Sint Servaas, vinden we op 13 mei terug op de kalender, dat is dan ook het ideale moment om een reünie te organiseren. Een uitstap met een aansluitend etentje brengt deze meesters en juffen uit het onderwijsverleden jaarlijks weer bijeen. Dit jaar zocht men het dichter bij huis. Vermits de huidige Vrije School uit het centrum, Kleuter en Lagere School PAleiS, zijn verleden voor de helft terug gaat naar de Servaasschool, koos de groep ervoor om eens een kijkje te nemen, hoe vandaag de dag het onderwijs wordt georganiseerd. Natuurlijk diende er kennis gemaakt met de digitalisering binnen het schoolgebeuren. De groep gepensioneerden keek en luisterde aandachtig naar de mogelijkheden van ‘het digitale bord’. Te weten dat een aantal van hen destijds van start gingen met lei en griffel, was dit echt wel een openbaring. Het leek wel een goochelshow hoe meester Koen Vandebroek zijn vroegere onderwijzers wist te boeien met het vernuft van het digitale bord. Ook een rondleiding doorheen het vernieuwde schoolgebouw stond op het programma. Het werd een aangename dag voor de onderwijsmensen die geschiedenis schreven in het Diepenbeekse centrum. Hun schoolgebouw van weleer is niet meer, maar de onderwijsinteresse is nog duidelijk aanwezig. De directies, juffen en meesters van de vroegere Sint Servaasschool zagen dat het goed was.    Giedo Wysmans