Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar wereldoorlog I duiken er nog steeds gruwelijke verhalen op die door nabestaanden van gesneuvelden nog levendig worden gehouden voor het nageslacht. Onlangs konden we kennis maken met Jos Vaesen sinds een 10- tal jaren woonachtig in Diepenbeek maar afkomstig uit Stokkem, die ons het verhaal deed van twee dorpsgenoten. Zoals vele jonge mannen werden ook Théodoor Vaesen, nonkel van Jos, en strijdmakker Henri Medaer op 21 jarige leeftijd ingelijfd bij het 2de linieregiment voor de strijd aan het IJzerfront. Wat volgt werd beschreven door Henri Medaer. “Oorlogstafereel waar gebeurd op 2 december 1915 om 18.00u. Op weg naar de eerste frontlinie in Noordschoten bij de gemeente Lo-Reninge West-Vlaanderen ontploften zware obussen , in salvo´s, zij beschadigde kerk en woningen, maar kwamen ook terecht in de groepjes soldaten, 5 lichtgewonden, 3 doden.” Getroffen door obusscherven werd Théodoor zwaargewond door zijn makker Henri bijgestaan.” ´k Hoor nog zijn reutelende zucht, zo hopeloos met smartgezucht, ´k hoor nog mij ‘hari’ ijlend noemen…, dan nog een zucht naar vader, moe, toen viel uw oog voor eeuwig toe…., hij had de heldenkroon verworven…., ´k heb nog het kilozware schroot dat door uw maag en darmen schoot, steeds deint in geest het tafereel van stortend bloed in reutelende keel.” Dit kilozware schroot werd door Henri de hele oorlog meegedragen en kwam zo in Stokkem terecht waar dit stuk schroot samen met een beeltenis van Théodoor als gruwelijk herinnering aan zijn strijdmakker tot bij het overlijden van Henri Medaer op 79 jarige leeftijd op 13 juli 1973 verbleef. De vele oorlogsverhalen die Jos van kindsbeen af al te horen kreeg van vader en Henri deed zijn interesse voor de oorlog aanwakkeren. Door een belofte en erfenis kwam Jos in het bezit van het stuk oorlogstuig, foto´s en geschriften welke een ereplaats kregen in de leefruimte van het echtpaar. Door de medewerking van een vriend geluidstechnicus beschikt Jos sinds kort over een automatische installatie die er voor zorgt dat iedere dag klokslag om 20.00u de Last Post wordt gespeeld. Dit zijn voor Jos zeer emotionele momenten wat we zelf hebben mogen meebeleven. Théodoor Vaesen werd begraven op de militaire begraafplaats van Hoogstade, waar sinds 1968 bij de toevoeging van 117 graven uit de toen opgedoekte Belgische militaire begraafplaats van Reninge, nu 805 Belgen en 20 Britten begraven liggen. Sinds 1971 wordt er elk jaar bij 11 november een bezoek en hulde gebracht aan het graf van nonkel Théodoor Vaesen. Met dank aan de familie Vaesen-Mostert voor hun bereidwillige medewerking. Foto: Hoogstade Willy Vereenooghe