Wekelijks komen een 100-tal leden van de verschillende clubs van Okra Lutselus-Rooierheide samen voor het beoefenen van hun hobby. Woensdag werden alle leden van de dansclub, wandelclub, fietsclub, petanqueclub en de hobbyclub na de wekelijkse dansles door het bestuur uitgenodigd voor een nieuwjaarstraktatie in het OC Rooierheide. Voorzitter Herman Claesen wenste in zijn welkomstwoord ieder een voorspoedig sport- en hobbyjaar, en kon ook nog meegeven dat de Okra dansclub in 2015 30 jaar bestaat.