Sinds het jaar 2000 stond aan de kapel in de Helstraat het bronzen beeld van de Vlegeldorser. Dit bronzen beeld werd gemaakt door kunstenaar Rik Verhelst. Het werd in 2000 ingehuldigd naar aanleiding van de nationale kampioenstitel van de plaatselijke groep ‘vlegeldorsers’. Dit beeld symboliseert de boer, die destijds de kost moest verdienen met zaaien, maaien en zijn gewassen moest oogsten. Daar het beeld eind 2013 door vandalen werd ontvreemd en vernield stond de sokkel leeg tot ergernis van de buurtvrienden van ´t Crijt. Maar sinds zondag, toeval of niet bij de komst van de Sint, staat een nieuwe vlegeldorser te pronken op de sokkel aan de kapel, gericht met zijn aangezicht naar de weide waarop ieder jaar zijn makkers het koren komen dorsen tijdens de Crijtfeesten. Het zal Pierre Leuraers als gulle schenker zeker plezieren.