Sinds gisteren is de belangrijke verbindingsweg open tussen de Ginderoverstraat en de campus, aan het wetenschapspark ter hoogte van de Campuslaan. Naast de weg ligt een fietspad dat eerder al werd aangelegd.
“Er was nood aan een nieuwe ontsluitingsweg omdat door de werken die kaderen in het Spartacusproject de oude verbinding tussen de Ginderoverstraat en de campus zou verdwijnen. En dat was niet bepaald een veilige verbinding: de bus reed voor de ingang van de universiteit door, waar ook alle fietsers en voetgangers aankomen. Met de nieuwe verbindingsweg wordt dit probleem opgelost”. Tot zover burgemeester en schepen van mobiliteit Patrick Hermans
“De werken zijn uitgevoerd door de technische dienst van de gemeente Diepenbeek. Zodra we de bouwvergunning op zak hadden zijn de werken aangevat en nauwelijks op enkele weken tijd reeds voltooid. De nodige materialen voor de werken zijn betaald door de onderwijsinstellingen op de campus. Deze weg is dan ook een mooi resultaat van de samenwerking tussen de gemeente Diepenbeek en de campusinstellingen”. Vervolgt schepen van openbare werken Jos Leroi.
Bovendien, en erg belangrijk, zorgt de nieuwe weg vanuit Rooierheide ook voor een betere en kortere verbinding voor het verkeer dat naar Hasselt wil. Voorheen moesten de inwoners van Rooierheide nog via de Havenlaan naar het op- en afrittencomplex van de Universiteitslaan (sluis Diepenbeek) rijden om naar Hasselt te kunnen. Nu kan dit langs de nieuwe verbindingsweg een stuk sneller.