Terwijl de parochianen van Lutselus nog even moeten wachten op een nieuwe gebedsruimte werd er zaterdag, tweede kerstdag een herdenking voor de ingestorte kerk, nu 5 jaar geleden, gehouden in het OC Lutselus. Ver boven de verwachtingen van de organisatoren kwamen er een 250 parochianen opdagen voor het bijwonen van deze viering die werd opgedragen door Alain Vanherle oud kapelaan van Lutselus bijgestaan door Hugo Maes aalmoezenier van het WZC De Visserij met de muzikale ondersteuning van het zangkoor Crescendo van Lutselus. Tijdens de preek werd een diamontage getoond met foto´s van de kerk voor en na de instorting. Priester Alain heette ook iedereen van harte welkom in wat hij noemde de noodkerk van Lutselus en opperde dat de nieuwe kerk zeker groot genoeg moet zijn gezien de opkomst van zaterdag. Ook de oproep om beelden voor de kerststal te vinden viel niet in dovemansoren, twee sets werden er aangeboden waarvan een van de zusters Ursulinnen die Lutselus als geschenk werden aangeboden en zullen dienen in de nieuwe gebedsruimte. Maar eerst een kerk…” Als alles goed gaat, kan er ten vroegste midden 2016 gestart worden met de bouw van de gebedsruimte in het nieuwe ontmoetingscentrum. Iets meer dan een jaar later moeten de bouwwerken klaar zijn.” Tot zover schepen Jos Leroi