Naar aanleiding van hun 25 jaar bestaan hielden D.O.N.S, Diepenbeekse onafhankelijke netbal senioren, in aanwezigheid van de leden en oud-leden, schepen van sport en sympathisanten een academische zitting in het OC Lutselus. De eerste stappen werden gezet op 5 oktober 1994 door Thijs Frans toen voorzitter van de bond voor gepensioneerden met een initiatiereeks netbal. Op 1februari 1995 werd het eerste bestuur verkozen met Thijs Frans voorzitter en secretaris, Steegmans Justine ondervoorzitter, Dehasque Paula penningmeester, en als bestuursleden Achten Maria, Vorst Anna en Knapen Florent. Met de naam D.O.N.S ging de ploeg als een gemengde en onafhankelijk netbalploeg van start. Later werd het voorzitterschap overgedragen aan Vanaenrode Paul die ook scheidsrechter was en na zijn overlijden overgedragen aan zijn echtgenote Justine Steegmans die nog steeds voorzitter is van de huidige ploeg samen met Thoonen Lutgarde secretaris, Paula Dehasque penningmeester met Lutgarde Martens en Els Cremers als bestuursleden. Erelid Maria Achten was 20 jaar bestuurslid en stopte met actief spelen op haar 90ste verjaardag. Verder werden nog Paula Dehasque en echtgenoot Desiré Jacobs alsook Justine Steegmans gevierd voor hun 25 jaar lid.
“Wij houden van onze sport, het houdt je fit en geeft je het gevoel er nog bij te horen. Wij zullen zeker blijven doorgaan met ballen te gooien en punten te scoren. Hopelijk mogen we nog in de toekomst nieuwe leden ontmoeten.” Tot zover Paula Dehasque. Verder werd er nog genoten van de muzikale klanken van accordeonclub “Accordiola”, de heerlijke hapjes en de gezellige babbel.