Donderdag 10 maart 2016 werd in het Gemeenschapscentrum de Plak met een ruime belangstelling het startschot gegeven van NEOS Diepenbeek, het Netwerk voor Ondernemende SEnioren van Diepenbeek, de 200 ste afdeling in Vlaanderen. De provinciale verantwoordelijke Marleen Thijs heette iedereen welkom en legde uit waar NEOS voor staat. Het initiatief wordt ondersteund door Janien Bijnens, Anny Nonnemans-Clemens, Jos Croux en Louis Ercken. Als gastspreker was Marleen Finoulst uitgenodigd voor de voordracht “Gezondheid te koop”. Veel van de reclameboodschappen werden deskundig door haar tegengesproken als “Niet waar”. Na deze door de 84 deelnemers aandachtig gevolgde uiteenzetting volgde nog een overzicht van de geplande activiteiten. Wij onthouden hiervan speciaal de ontspannende en ludieke komst van Erik Burcke op vrijdag 15 april “Over lastige mensen… en hoe ze overleven” ook weer in GC de Plak om 14:00 uur waar iedereen opnieuw gratis welkom is. Als afsluiting was er nog een gezellig nakaarten met een drankje en konden de eerste nieuwe leden zich kenbaar maken.