Hoewel België en Vlaanderen in het bijzonder tegen het eind 2015 al haar waterlandschappen in een goede ecologische toestand moest brengen zoals de Europese Kaderrichtlijn water voorzag, weten we allen dat dit veeleisende doel nog niet werd bereikt.
Steun van het brede publiek blijft dus nodig om Vlaanderen te overtuigen de inspanningen verder te zetten. Daarom organiseert natuurpunt Limburg dit jaar opnieuw een Big Jump evenement in Limburg om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor propere en levende waterlopen. Spring met ons mee in Diepenbeek op Zondag 10 Juli 2016 om 15 uur.
Programma
13:30 Geleide natuurwandeling doorheen het natuurgebied
14:00 Start live muziek, spelletjes en wateronderzoekjes
14:45 Toespraken en aftellen
15:00 Jump
17:00 Gezellig oeverterras
info@natuurpuntlimburg.be
Natuurpunt Limburg. Pomperikstraat 1 te 3590 Diepenbeek
jos@natuurpuntlimburg.be GSM 0477 47 69 63