“Met heel veel spijt in het hart moeten we helaas na lang beraadslagen mededelen dat niemand zich heeft aangemeld om ons bestuur te komen versterken . Dit is voor de vereniging Femma Rooierheide dan ook spijtig genoeg het einde.” Met deze woorden, de krop in de keel en na 24 jaar voorzitsterschap opende Gilberte Surinx zaterdagavond het laatste kerstfeest van Femma Rooierheide. In de gelegenheidstoespraak van Ghislaine was er dankbaarheid voor het bestuur om KAV en later Femma met steeds frisse ideeën en nieuwe concepten met vereende krachten te besturen. Ook dank aan Gilberte omdat ze 24 jaar voorzitster wou zijn en deze vereniging leidde tot grote hoogtepunten en voor het dagelijks bestuur en alle andere kernleden voor hun tijd, inzet en werk dat voor onvergetelijke momenten bij alle leden heeft gezorgd. Zij werden allen met een kleine attentie bedacht.
“Femma Rooierheide zullen we nooit vergeten, maar een grote dankbaarheid welt in ons op als we terugdenken aan de vele jaren dat we lid waren van deze fantastische vereniging. Met een lach en een traan sluiten we na bijna 85 jaar dit hoofdstuk af.
Ook waren er nog woorden van dank door Ariana Barku van vanwege het provinciaal bestuur. Giedo Wysmans bracht met zijn verhalen de nodige animatie. De grote tombola zal dan als het laatste feit van Femma Rooierheide worden vermeld.