Na de succesvolle eerste editie in 2017 organiseerden “Motorrijders met een hart voor Sint-Gerardus” op dinsdag 1 mei een tweede editie met een 180 km lange motortour langs de mooiste wegen van Limburg t.v.v. zorg-en onderwijsinstelling Sint-Gerardus in Diepenbeek. Ook deze editie was een schot in de roos, dat zich meer dan 1000 motards zouden aanbieden was een beetje onverhoopt. Om deze tweede editie van de motortour af te sluiten werd tijdens een receptie een cheque met het formidabel bedrag van 12.450,00 € door Dainiël Van Assche overhandigd aan mevr. Josian Caproens, voorzitter raad van bestuur van Sint – Gerardus. “ Dit bedrag zal worden verdeeld over de vier afdelingen van de instelling: kinderen, jongeren, volwassenen en de campus in Hasselt. De vier projecten die reeds vorig jaar zijn gestart zullen we trachten verder te realiseren met o.a aangepast sport-en spelmateriaal, ondersteunend werkmateriaal voor de praktijklessen, de aanleg van een sportarena en tenslotte het realiseren van een residentietuin rond de campus voor volwassenen.” Tot zover een toelichting over hoe het toegekende bedrag zal worden verdeeld door Anouk Martens en woorden van dank door vz Johan Vandekerkhof ” Dankzij het hele team van meer dan 100 vrijwilligers, de oudervereniging, directie Sint –Gerardus werd het weer één groot feest. Ook oprechte dank aan de kinderen en jong volwassenen van Sint –Gerardus dat we dit voor jullie mochten doen. De genoegdoening en erkenning welke we mochten ontvangen is voor ons van onschatbare waarde .”
Op de foto van L. n. R. Daniël Van Assche en Brigitte initiatiefnemers, Josiane Caproens vz rvb, Anouk Martens en Johan Vandekerkhof vz Motorrijders voor Sint-Gerardus.