Wie de naam Jos Roofthooft hoort of ziet denkt automatisch aan moppen, zijn wekelijkse mop in de bijlage de buurtkrant van Het belang van Limburg is een enorm succes. Zo bracht een trouwe lezeres die elke week de mop uitknipt en in een plakboek bijhoudt Jos op het idee om de moppen te bundelen in een boek. Na het leggen van de nodige contacten werd het eerste boek “ De mop van Jos” in december 2017 voorgesteld aan het publiek met één doel: de opbrengst te schenken aan een goed doel met name : “Huis Erika Thijs vzw ondersteuning bij kankerverwerking ”. Bijna een jaar later gingen er zowat 1900 boeken over de toonbank te weten in de regio Bilzen, Hoeselt en Diepenbeek. Vrijdagavond werd in aanwezigheid van het bestuur , de ouders van Erika Thijs, sympathisanten en vrijwilligers een cheque met een fantastisch bedrag van 11.000,00 euro door Jos overhandigd aan de zus en tevens voorzitter Myriam Thijs en coördinator Sofie Castermans. Deze gelden zullen integraal ten goede komen van de gasten die beroep doen op het Huis Erika Thijs vzw.
Erika Thijs was een gedreven politica met het hart op de juiste plaats. Ze leefde tussen en voor de mensen. Door zelf kanker te krijgen besefte ze des te meer de noden van kankerpatiënten. Haar optimisme en doorzettingsvermogen waren legendarisch en gaven vele lotgenoten de kracht verder te vechten. Het was haar droom een huis op te richten waar patiënten met familie en vrienden terecht konden om te leren aanvaarden, vergeten, praten, dragen en plaatsen. De eerste stappen werden gezet door Erika zelf en na haar overlijden heeft het Fonds Erika Thijs zich tot doel gesteld om Erika’s droom te verwezenlijken. Het Huis Erika Thijs is een open huis, een afspraak maken hoeft niet, je kunt er zo binnenlopen op de openingsdagen van 10u-17u en zaterdag van 13u-16u. Vrijwilligers, de gastvrouwen en gastheren, bieden er een luisterend oor voor angst, pijn en verdriet en schenken persoonlijke aandacht aan onzekerheid, zorgen en twijfel zij zijn erg gemotiveerde mensen die een degelijke opleiding achter de rug hebben. Alle info
Villerspark 5 – 3500 Hasselt
www.huiserikathijs.be            info@huiserikathijs.be        T 011/43 32 99