Zaterdagavond organiseerde KWB Rooierheide samen met de mijnwerkersvrienden voor de 17de keer een Sint-Barbaraviering, patroonheilige van de mijnwerkers, als hulde aan de ex-mijnwerkers van Diepenbeek in het OC Rooierheide. Met een ruime belangstelling van ex- mijnwerkers, familie en sympathisanten en in aanwezigheid van burgemeester Patrick Hermans en schepen Miet Nelissen hield Paula Dehasque een korte bezinning en zangmoment dat werd opgeluisterd door enkele leden van Accordiola+ en trompettisten van de K.H De Stroobanders.
Na de bloemenhulde aan het beeldje van de mijnwerker konden de aanwezigen een diamontage bekijken over het leven in de mijn waarna krentenbrood, speculoos met koffie, ne stroese of een pipelke werden aangeboden. Daar het gestolen beeld op het Patersplein nog niet is vervangen werd een beeldje aangeboden door wed. Smeers-Put Julia waarvoor dank.