Het gemeentebestuur van Diepenbeek zal zo goed als zeker een nieuwe zaal voor Lutselus gaan bouwen, met daarin een gebedsruimte die in het nieuwe gebouw zal geïntegreerd worden. Dat is het besluit na een uitgebreide overlegronde met alle belangrijke actoren in de wijk Lutselus en met zowel de parochieraad, de kerkfabriek, het bisdom van Hasselt, maar ook met afgevaardigden van de muziekacademie en de bib die in het huidige OCL gehuisvest zijn, en de verenigingen die een lokaal in het gebouw huren. Het huidige Ontmoetingscentrum van Lutselus renoveren is geen goed idee het kostenplaatje zou op termijn te hoog worden en ook beantwoordt de huidige zaal niet meer aan wat je anno 2014 van een ontmoetingsruimte voor een grote wijk als Lutselus mag verwachten,
De verwachting is dat de werken kunnen starten in 2016 wanneer de Servaassite op de Varkensmarkt volledig voltooid is. Wanneer het huidige Ontmoetingscentrum van Lutselus wordt afgebroken kunnen toch alle organisaties hun werking verder zetten, zo verhuizen Diep Arte en Ultramarijn dan naar de lokalen van de Servaassite, jeugdvereniging Jota wordt gehuisvest in de jeugdlokalen in het centrum, en de muziekacademie en de bib worden ondergebracht in de school van Lutselus. Samen met de nieuwe gebedsruimte mag Lutselus tegen eind 2017 uitkijken naar een gloednieuw gemeenschapscentrum wat een nieuwe dynamiek zal geven aan het culturele leven van Lutselus.
Tijdens de gemeenteraad van 15 september 2014 zal het dossier over de nieuwe zaal en gebedsruimte van Lutselus trouwens toegelicht worden aan de gemeenteraad.