In 1965 kwam er geheel onverwacht een einde aan de Chiromeisjes Lutselus. Na een korte onderbreking werd er in de zomer van 1966 opgestart met een nieuwe jeugdvereniging onder de naam ‘Zonnekinderen’. De algemene leiding lag in handen van hoofdleidster Jenny Lambrichts bijgestaan door een zestal leidsters met o. a. Denise Wolfs, Marina Gubbelmans (+), Mia Achten, Arlette Dupont, Suzy Baeten en Lucienne Vanhove met als eerste proost E.H. Louis van Kan. Met deze leiding waren de “Zonnekinderen” de voorlopers van de huidige Chiro in Lutselus die gehuisvest waren in een klein zaaltje met drie lokalen aan de beek , op de plaats van het OC.Lutselus.
Onlangs werd er door de meisjes van toen afgesproken (Marina Gubbelmans (+) en Suzy Baeten wonende in NL waren er spijtig niet meer bij) om de herinneringen van 50 jaar geleden nog eens samen te beleven. Over het eerste kamp in de jongensschool van Rooierheide, het kampvuur, de bonte avonden, het inlijven van kinderen en leidsters, het voetballen tegen een ploeg van Rozendaal enz… het werd een echte meisjesavond zonder kampvuur dat toch nog op een schoon uur eindigde.Op de foto v.l.n.r Arlette Dupont, Jenny Lambrichts, Denise Wolfs, Mia Achten en Lucienne Vanhove
Met dank aan de dames voor hun bereidwillige medewerking.