De voorbije week stond het thema ‘pesten’ centraal in VB Lutselus. In de klassen werden hier allerhande activiteiten rond gedaan. Zo werkte het zesde leerjaar rond de kunstwerken van James Ensor, bekend om de maskers in zijn schilderen. De bedoeling was om kinderen duidelijk te maken dat ook pesters en kinderen die hier met meelopen een masker dragen. De leerlingen van de derde graad bekeken de film ‘Wonder’ . En alle leerlingen van het lager onderwijs werkten rond het thema pesten waar ze aan de hand van allerlei muzische activiteiten 4 stippen konden verdienen. STIP staat voor ‘Samen Tegen Iemand Pesten’. Om te tonen dat je daar achter staat plaats je vier stippen op je hand. Deze staan voor:
Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.
Om de week af te sluiten werd er samen op de speelplaats de move tegen pesten gedanst.