Vrijdag werden tijdens het ledenfeest van de ornitologische club de Witte Spreeuwen in Diepenbeek de kampioenen van 2016 gevierd. Als winnaar van talrijke prijzen op provinciaal-, nationaal- en wereldniveau werd Larissa Suelze clubkampioen 2016. Larissa behaalde op provinciaal niveau 45 medailles waarvan 31 goud, nationaal 19 medailles waarvan 10 x goud, en op het wereldkampioenschap in Spanje 2 x zilver. Eduard Houbrighs behaalde provinciaal 6 medailles waarvan 2 x goud, nationaal 12 medailles waarvan 5 x goud, wereldkampioenschap 2x zilver, Ludo Lenaers behaalde in Spanje zilver en brons en tenslotte behaalde Jean Reysen op het wereldkampioenschap brons. Zij werden allen in de bloemetjes gezet door voorzitter Julien Bolle en secretaris Nico Manderveld. Wegens griep kon Jean niet aanwezig zijn op de viering.