Eind 2016 werd door Beweging.net Limburg, Tevona vzw, De Vlaspit vzw en de afvalcommunale Limburg.net het startschot gegeven voor een kurkeninzamelactie in Limburg. Bij de opstart was het doel om minstens 1 kurk per Limburger ( ongeveer 4 ton) in te zamelen, met een totaal van ruim 5 ton in 2017 werd de doelstelling ruimschoots gehaald wat omgerekend betekent dat de kaap van 1 miljoen kurken stoppen werd overschreden. Eind 2017 werd er beslist om de inzamelactie verder uit te breiden naar scholen zodat er nog minder kurk bij het restafval belandt. Tijdens het eerste schooljaar deden 21 scholen met 5575 leerlingen mee wat resulteerde in 500 kilo kurk of zowat 100.000 kurken. Lagere school Paleis had als grootste inzamelaar van het voorbije schooljaar en één van de 44 scholen die voor het tweede jaar deelnemen de eer voor de aftrap van deze inzamelactie. Na een korte uiteenzetting door Bart Bynens van beweging.net Limburg en de afgevaardigden van De Vlaspit en Tevona over de inzameling en verwerking van kurk voegde directeur Giedo de daad bij het woord door de eerste hoeveelheid kurken te deponeren in de inzamelzuil. Met een glaasje alcoholvrije kindercava werd er geklonken op deze nieuwe start. Voor dit schooljaar wordt er gestart met de deelname van 44 scholen of 11741 leerlingen wat statistisch overeenkomt met meer dan 1000 kilo kurk. Scholen die nog willen aansluiten kunnen zich melden via www.beweging.net/kurkinscholen meer info: www.facebook.com/kurkinscholen