Iedereen heeft recht op onderwijs maar soms gaat het moeilijk op school! Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die huiswerk- of extra studiebegeleiding geeft voor kinderen en jongeren die nergens anders terechtkunnen. In Limburg werken er momenteel meer dan 250 vrijwilligers mee die ongeveer 400 leerlingen begeleiden. De oudste vrijwilliger, Jozef is 89 jaar en hij is misschien wel de oudste vrijwilliger van het land. Als Auxilia-vrijwilliger sinds 2010 deed Jozef gisteren zijn laatste huiswerkbegeleiding en heeft hij ondertussen 8 leerlingen van allerlei origine geholpen . Zijn eerste leerlingen kwamen uit Kosovo, zijn laatste leerlinge is de 9-jarige Sabana, een meisje uit Guinée in West-Afrika dat reeds 6 jaar in België woont. Sabana doet momenteel het 3de leerjaar en doet het goed. Al vanaf haar eerste leerjaar ging Jozef elke week naar het gezin en oefende een uurtje met Sabana. Vooral taal en rekenen kregen veel aandacht. “Voor haar was ik ook een soort van opa. Voor mij was het contact met kinderen een troost na het overlijden van mijn echtgenote. Het is mijn vierde jeugd geworden.” Tot zover Jozef. Heb jij interesse om een kind een steuntje in de rug te geven bij het huiswerk of studie ? Alle info bij Auxilia Limburg. tel.: 011 72 52 69 mobiel: 0468 13 77 68 e-mail:   josee.machiels@telenet.be      www.auxilia-limburg.be