Zondag organiseerde de sportdienst en jeugddienst een speelsporthal voor kinderen. Talrijke speeltuigen stonden ter beschikking van de 120 aanwezige kinderenl voor een sportieve en speelse namiddaginvulling als afsluiter van het krokusverlof.