Aanstaande maand mei viert de Koninklijke Vissersclub ‘Geduld’ haar 100 jaar bestaan. Gesticht in 1922 onder leiding van H. Vandebroek en Th. Lambrichts en enkele sportieve vissers trachten men zo de misbruiken tegen te gaan en een voor de Diepenbeekse vissers voorbehouden Demervisserij te vrijwaren van uitroeiing. Toch leidde het rechttrekken en verdiepen van de Demer, de lozing van industrieel en huishoudelijk afvalwater tot de totale vernieling van de Demervisserij.
Met een vijftal leden gestart in 1922, groeide deze club uit tot een 200-tal leden in de periode na de tweede wereldoorlog. Niettegenstaande het verval van de Demer en het gebrek aan een eigen viswater kon de club in stand gehouden worden en daalde het ledenaantal nooit onder de tachtig. Dankzij het gemeentebestuur kon de club het pachteigendom verwerven van de visvijver ‘Het Pomperik’ beter bekend als ´t Koet. Op 28 mei 1972 vierde de club haar vijftigjarige jubileum. Die dag mocht de club de titel van’ Koninklijke maatschappij’ van zijne Majesteit Boudewijn I in ontvangst nemen. Momenteel telt de club een 400 tal leden. Ondanks de tegenslagen en de niet aflatende ijver van de leden kan er met fierheid geklonken worden op het 100 jaar bestaan. Thans wordt deze bloeiende club voorgezeten door de heer Wolfs Benny en bijgestaan door ondervoorzitter Haenen Erik, penningmeester Wolfs Guido, secretaris Wolfs Erwin, medewerkers/ bestuurslid Lambrechts Luc en Vanharen Patrick en medewerkers Cremers Mark en Vanherle Kamiel. Het bestuur kreeg de felicitaties van het gemeentebestuur.