Na een reeks van acht succesvolle opvoeringen van Krankzinnig door toneelvereniging Klimop is het doek gevallen en werd zaterdag tijdens de pauze van de laatste voorstelling door Marcel Gubbelmans voorzitter van Klimop en Irene Daniels een cheque van 620 € overhandigd aan Noëlle Doomen voorzitter van KVG Diepenbeek. Zoals de voorgaande jaren werden de programmaboekjes ook dit jaar gratis aan de toeschouwers aangeboden met de vraag voor een vrije gift t.v.v een goed doel. Dit jaar viel de keuze op KVG, katholieke vereniging voor gehandicapten. KVG organiseert een uitleendienst voor mensen die tijdelijk of blijvend mindervalide zijn. Woorden van dank vanwege KVG en van de voorzitter van Klimop voor de vrije giften van de toeschouwers. Meer info 0476 788081