Na een succesvolle reeks van 8 opvoeringen van het stuk ’Sams Stek’ door Toneel Klimop werd zoals ieder jaar een organisatie met een  financieel steuntje bedacht. Met de opbrengst van de vrije giften voor het programmaboekje dat gratis werd bedeeld  kregen dit jaar  de zeeklassen van het vrij basisonderwijs Paleis een steuntje in de rug. Een afgevaardigde van Klimop overhandigde tijdens de laatste voorstelling de cheque van 800,00 € aan een afvaardiging van Paleis die bedankte voor deze gift.