Dinsdagavond was het de beurt aan de 40 5-6 jarige kleuters van de vrije basisschool Paleis om hun kleuterdiploma´s in aanwezigheid van de ouders in ontvangst te nemen . Na een welkomstwoord van directrice Elly Maris en een voorstelling van enkele dansjes was het de beurt aan de juffen Inge , Karla en Laura (stage) om de diploma´s te overhandigen aan hun kleuters, ook zwemleraar Pieter had getuigschriften voor de beste zwemmers. Symbolisch werden alle kleuters, voorgesteld als een T-shirt met ’ superheld’, in een rugzakje overhandigd aan directeur Giedo Wysmans van de lagere school die de kleuters die nu leerlingen worden van harte welkom heette . Als slot vlogen alle afstudeerhoedjes richting de fiere ouders en waren er nog kussen en kleine geschenkjes voor de juffen.