Het schooljaar loopt stilaan naar zijn einde, tijd voor diploma´s en afscheid van juffen en meesters. Dinsdagavond kregen de kleuters van het laatste jaar van de vrije basisschool Rooierheide in aanwezigheid van hun ouders en hun juffen Evelien en Katrien de gelegenheid om tijdens een korte show hun kunstjes en weetjes te tonen. Directeur Freddy Goorts heette alle aanwezigen van harte welkom en dankte het onderwijzend personeel voor hun niet aflatende ijver. Na de uitreiking van de diploma´s was het bij momenten wat emotioneel toen de kinderen hun juffen bedankten met bloemen, geschenkjes en een knuffel. Tijdens de receptie kon er al kennis worden gemaakt met de  leraars van het eerste leerjaar. Maar eerst een welverdiende vakantie!