Dinsdag waren een 400 grootouders uitgenodigd op een kerstspel hun aangeboden door de kleuters van school Paleis en het wijkschooltje van ´t Crijt . Na het welkomstwoord van directrice Elly Maris werden de adventskaarsen ontstoken en samen in één adem gedoofd en verschenen de kerstboompjes op het toneel gevolgd door de zwangere Maria en Jozef op zoek naar een slaapplaats. Het kindje Jezus kwam niet met de ooievaar maar werd gebracht door de engel Gabriël. Driekoningen, herders, schaapjes en sterren brachten allen een bezoek bij het kindje. Door de inzet van juffen en vrijwilligers is deze voorstelling een mooie aanloop naar kerstmis . De grootouders werden uitgenodigd op koffie en kerstgebak en gingen kennismaken met de klasjes van de kleuters