In de vrije basisschool Lutselus kunnen de kleuters van het laatste jaar kennis maken met het eerste leerjaar tijdens integratiemomenten. Zo namen na het paasverlof en bij de start van de derde trimester een 80 –tal kleuters en leerlingen van het eerste deel aan een eerste integratievoormiddag. Nog een beetje in de paassfeer werd er eerst een bezoekje gebracht aan het WZC De Visserij en vzw Tandem waar de kinderen samen wat spelletjes deden met de bewoners en deze een mooie paastekening overhandigden. Verder werd het een zoektocht naar eieren met een opdracht welke bij een goede afloop de letters opleverden voor het te zoeken woord ” Paasmand”. Onder leiding van de juffen werd het een aangename kennismaking.