Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 november waren 500 grootouders van de kleuters van de Gemeentelijke basisschool uitgenodigd voor hun feest dat dit jaar door de werken aan de Gildezaal doorgingen in de refter van de school in het centrum. Voor de kleuters van het centrum werd als thema’ gezonde voeding ‘ gekozen. Wij volgden de drie kleuterklasjes van Rozendaal die de aanwezigen lieten genieten van de vier jaargetijden die wondermooi door Juf Christine werden aangekondigd. Pistache, de Franse muis, was ook van de partij en hoorde dat de eerste Franse woordjes uit de kleutermondjes perfect klonken. Als slot volgde een samenzang van de drie klasjes met het mooie liedje ‘Laat de zon in je hart’.
Directeur Nico Steegmans en schepen van onderwijs Suzy Wolfs hadden vooral woorden van dank voor de grootouders die steeds paraat staan voor opvang van de kleinkinderen, ook het onderwijzend personeel, oudercomité en de vele vrijwilligers werden niet vergeten voor hun inspanningen.