Zondag tijdens het eerste kioskconcert organiseerde Kiwanisclub Diepenbeek i.s.m. K.H De Stroobanders een ontbijt ten voordele van kansarme kinderen in Diepenbeek. Bij deze gelegenheid werden er ook drie projecten gesteund met elk een cheque t.w.v 750,00 euro. Een eerste cheque werd geschonken aan Tandem , dit is een voorziening voor personen met een verstandelijke handicap met een persoonsgericht, open houding en een familiaal en lokaal karakter in Diepenbeek, een tweede cheque kreeg Anny Steegmans als medewerkster aan het project Oper. Dit is een project in Kinshasa dat instaat voor de opvang en scholing van straatkinderen, de zogenaamde heksenkinderen. En ten slotte ging een derde cheque naar het Project India, een ontwikkelingsproject in Sullerpet, bij Chennai. Huisvesting, onderwijs, en gezondheidszorg. Ten voordele van kinderen in sloppenwijken. Dit project wordt ondersteund via Leen Kriekels.