Vrijdag 8 januari was het dan zover. Met de kinderen van de kleuter-en lagere school PAleiS als getuigen werd een “gekroond” spaarvarken met een inhoud van 1971 euro overhandigd aan Jan en Miet van Ambulance Wens. Dit bedrag was de opbrengst van de tweede editie van de kerstmarkt. De werkgroep ‘kerstmarkt’ vond dat Ambulancewens’ nog een steuntje in de rug verdiende te weten dat een nieuwe ziekenwagen is besteld en nog dient ingericht. Jan en Miet Schraepen van Ambulance Wens waren dan ook blij verrast dat zij op de financiële steun van PAleiS mochten rekenen. Alzo kreeg de kerstmarkt van PAleiS een gewaardeerd financieel staartje. Met dank aan ieder die zijn steentje bijdroeg.