Volgende jubilarissen werden op het gemeentehuis gevierd voor hun gouden jubileum: Dhr en Mevr. Wolfs- Cremers, Dhr en Mevr Cuypers-Achten, Dhr en Mevr Rabsahl – Briers, Dhr en Mevr Martens- Philippaars en tenslotte het echtpaar Stokx- Timmermans voor hun diamanten jubileum. Zij kregen allen de felicitaties, aankoopbon en bloemen in naam van de gemeente door schepen van bevolking Karen Alders aangeboden.