Woensdag vond in woonzorgcentrum “De Visserij” in aanwezigheid van een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen en familie de viering plaats van de briljanten bruiloft (65 jaar) van Albert Peeters (88) en Irma Gyselaers (87). Samen hebben ze 2 kinderen, Albert was tewerkgesteld bij Kempen beton en stapte later over naar Ford Genk terwijl Irma zorgde voor het huishouden.
Familie, personeel en bewoners van het woonzorgcentrum “De Visserij” zorgden voor een mooi feest met een verrassingsoptreden van Jos Roofthooft. En wie Jos kent weet dat hij zorgt voor de nodige ambiance aangepast aan de jubilarissen met liedjes uit hun verre verleden en zijn welbekende sketches.