Na het uitvoeren van een grondige restauratie door leden van de Heemkundige Kring van Diepenbeek zal naar goede jaarlijkse gewoonte ook dit jaar op zaterdag 15 augustus het feest van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart voor de 14de keer een kapelletje in ere worden hersteld.
Dit jaar werd het kapelletje van de Meidoornlaan uitgekozen. Om 12.00uur wordt het kapelletje ingezegend door Eerwaarde Heer Willy Habex en wordt de plechtigheid opgeluisterd door de” Koninklijke Harmonie de Stroobanders”.
Na deze korte plechtigheid worden de aanwezigen uitgenodigd om samen met de leden van de Heemkundige Kring het glas te heffen op deze heuglijke gebeurtenis in het “ Literair Café” Servaasplein.