Woensdagavond kwamen een 40-tal Diepenbekenaren opdagen om samen met burgemeester Patrick Hermans, korpschef van Hazodi Philip Pirard en Michelle Voesen adviseur beleidsondersteuning bij Hazodi deel te nemen aan de participatiebabbel in het OC.Rooierheide. De deelnemers, opgesplitst in vier groepen: Centrum, Lutselus, Rooierheide en de Ginderoverstraat, kregen elk een tafelbegeleider in functie van de wijkagenten toegewezen die de gesprekken in goede banen leidden. De gesprekken werden opgedeeld in vier thema´s: Veiligheid en Mobiliteit, De leefbaarheid in de wijk, Dienstverlening vanwege gemeente en De werking en inzet van politie in de wijk. De deelnemers kregen er niet alleen de gelegenheid te vertellen wat er in hun buurt beter kan maar konden ook tijdens de tafelgesprekken meedenken en suggesties voorstellen om tot een mogelijke verbetering van de situatie, of nog beter, tot een oplossing van het probleem te leiden. Al deze opmerkingen en suggesties worden verwerkt en later bekendgemaakt aan burgemeester en korpschef.