Drie jaar na het vernielen door vandalen van het vorige beeld werd zaterdagavond met ruime belangstelling van de werkgroep rond de mijnwerkers, een delegatie van het gemeentebestuur en sympathisanten het nieuw gedenkteken voor de mijnwerkers in Rooierheide ingehuldigd. Na een academische zitting werd het gedenkteken onthuld door leerlingen van het 6de leerjaar vbs Rooierheide die meehielpen aan het ontwerp, Paula Dehasque( bezielster van het mijnwerkersgebeuren), Ari Vermin van de heemkundige kring, schepen van cultuur Miet Nelissen en diensthoofd Ellen De Cock waarna een bloemenhulde door ex- mijnwerkers plaatsvond. Op de receptie die werd aangeboden kon je genieten van krentenbrood, speculoos, een piepelke of ´n stroese .