Op het terrein van de voormalige kiezelwasserij in de Steenakkerstraat van iets meer dan 5 ha is er onlangs gestart met de infrastructuurwerken ter voorbereiding voor het realiseren van een ecologisch en duurzaam woonproject. De vervuilde gronden van de oude steengrindwasserij worden gesaneerd en klaargestoomd voor een duurzame wijk met lage-energie-woningen. Het gaat om 96 grondgebonden woningen dus geen appartementen, aan een gemiddelde woondichtheid van 18 woningen per ha, te vergelijken met de wijk aan de Vlierstraat. Naast de doelstelling om zo weinig mogelijk energie van buitenaf naar het gebied te halen, wordt het gemotoriseerd verkeer maximaal uit het gebied gehouden en wordt het parkeren geclusterd aan de rand van de woonzone. Daarbij worden ook de mogelijkheden rond gemeenschappelijke voorzieningen, alternatieve energie, biogas, recycling grijs water, groen urbanisme en CO2 neutraal verder onderzocht. Bovendien wordt de Dautenbeek volledig terug opengelegd en landschappelijk geïntegreerd als een ecologisch beheerd openbaar domein.