Volgende straten, die geheel of gedeeltelijk tijdens de wintermaanden enkele uren van het stroomnet kunnen worden afgesloten:
Ambachtsstraat, Anjelierenstraat, Anjerstraat, Asterstraat, Begoniastraat, Bentstraat, Bloemenstraat, Bosstraat,Broekstraat, Caetsbeekstraat, Dahliastraat, Demerstraat, Dennebosstraat, François Schoofsstraat, Genkerweg, Goudvinkstraat, Grendelbaan, Grensstraat, Guido Gezellelaan, Hovenstraat, Hussemanstraat, Irisstraat, Jagersstraat, Kabergheidestraat, Kanaalstraat, Katteweidelaan, Keistraat, Krokusstraat, Kukkelbosstraat, Leliestraat, Lentestraat, Lutselusplein, Lutselusstraat, Muggenbergstraat, Nachtegaalstraat, Narcisstraat, Nieuwstraat, Onderwijslaan, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Oude Baan, Pachthoevestraat, Papaverstraat, Parkietstraat, Pastorijstraat, Paul Piperslaan, Petuniastraat, Pioenstraat, Reigerstraat, Rodenbachlaan, Rozendaal, Rubenslaan, Salviastraat, Schoolstraat, Schutterstraat, Sint-Barbarastraat, Sint-Servatiusstraat, Steenakkerstraat, Tulpenstraat, Van Eycklaan, Veldstraat, Verbindingslaan, Visserijstraat, Volksstraat, Vossebergstraat, Wasserijstraat, Weyerstraat, Zandstraat, Zinniastraat en Zonnebloemstraat.

Op dit ogenblik leven er heel wat vragen bij de inwoners in onze gemeente over wie nu juist gaat afgekoppeld worden wanneer de stroom zou uitgeschakeld worden tijdens de wintermaanden.
Volgens de informatie waarover de gemeente op dit ogenblik beschikt zit een gedeelte van de gemeente Diepenbeek in de zone 6, dat is de eerste zone die zal uitgeschakeld worden. Het gaat met name over 27 van de 116 cabines op het grondgebied van de gemeente Diepenbeek. Deze 27 elektriciteitscabines zijn gelinkt aan het onderstation van Bilzen, de andere cabines die bij het onderstation van Godsheide horen, worden dus niet afgekoppeld.
Als je in één van de vermelde straten woont waar het stroomnet enkele uren wordt afgesloten zal je vooraf verwittigd worden wanneer de stroom zal afgesloten worden.
Belangrijk ! Als je je abonneert op het gratis sms-systeem van de gemeente Diepenbeek zal je via sms snel op de hoogte gebracht worden, wanneer jouw straat van het stroomnet afgekoppeld zal worden. Je kan je gratis op het sms-systeem abonneren via www.diepenbeek.be/communicatie.
Maar ook via de sociale media en de website zal je vooraf geïnformeerd worden, zodat je tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen kan nemen.
Het gemeentebestuur wil alle inwoners zo goed mogelijk vooraf informeren over het stroomafschakelingsplan en organiseert daarom ook één of meer informatieavonden waar de laatste stand van zaken zal medegedeeld worden, deze informatieavond vindt plaats op donderdag 9 oktober om 20 u. in het Ontmoetingscentrum van Lutselus. Meer info www.diepenbeek.be