Gisteren werd de reeks van 8 informatieavonden onder de noemer “Diepenbeek 2020” afgetrapt in het Ontmoetingscentrum van Lutselus. Op de eerste avond waren de inwoners van Lutselus en Rozendaal ten oosten van de N76 uitgenodigd.
Ruim vijftig bewoners kregen een uitgebreide toelichting van burgemeester Patrick Hermans over hoe onze gemeente zich in de volgende jaren zal ontwikkelen richting 2020. De toelichting werd geïllustreerd met mooi en actueel beeldmateriaal. Na de toelichting was er ruimte voor vragen vanuit het publiek die door de leden van het college werden beantwoord.
Uiteraard was er ook aandacht voor een aantal items over Lutselus. Voor het realiseren van de ondertunneling van de Nieuwstraat tussen de Pastorijstraat en het Lutselusplein staan 100.000 euro studiekosten ingeschreven voor 2014, en 3 miljoen euro voor de aanleg van de waarschijnlijke ondertunneling waarmee in 2015 wordt gestart.
Het staat nog niet vast hoe het kruispunt wordt ingericht, dit wordt nu onderzocht. Mogelijk wordt de N76 hier opgehoogd, ofwel wordt het een ondertunneling. Dit wordt verder onderzocht in de streefbeeldstudie.
Als de werken zijn uitgevoerd kan het Lutselusplein samen met de zone aan de overkant in de Pastorijstraat, als één verblijfsgebied worden ontwikkeld.
Het gemeentebestuur wil nog steeds een gebedsruimte voor Lutselus inrichten. Een piste is de gebedsruimte aanbouwen tegen het Ontmoetingscentrum van Lutselus, dat meteen ook gerenoveerd kan worden dan. Een volledige nieuwbouw met een geïntegreerde gebedsruimte is zeker ook een interessante piste. Het huidige OCL vertoont al gebreken aan de zijkant tegen de Caetsbeek wat een afbraak van het gebouw kan rechtvaardigen. Binnen enkele maanden wordt deze knoop door het gemeentebestuur doorgehakt.
De volgende informatieavond vindt plaats op donderdag 8 mei 2014 om 20 u. in zaal “De Kei” voor de bewoners van het Reitje.
Info www.diepenbeek.be