Zaterdag 19 juli 2014 overleed onze dorpsgenoot de heer Jos Pieters op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Jos was docent Nederlands en vakdidactiek aan de rijksnormaalschool te Hasselt. Hij schreef een aantal boeken voor de opleiding van leraren Nederlands en handleidingen in het voortgezet onderwijs. Tevens schreef hij een aantal literaire werken, o.a Diepenbeekse sagen I en II, Onder de toren van Diepenbeek, Finneke de ‘wijsvrouw’, Tribulaties van een dorpsorkest en Knipoog naar de tijd van toen… Zijn talrijke bijdragen in het Alvermenneke, uitgegeven door de Heemkundige Kring, werden met veel belangstelling gelezen.
Jo Pieters was zelf een zeer talentvolle muzikant, componist en dirigent. Gedurende 10 jaar (1955-1965) dirigeerde hij de K.H. de Stroobanders toen nog fanfare. Tientallen jaren was hij de leider van het wijd bekende ‘orkest Pieters’ en van het ‘Limburgs salonorkest’. Dank zij zijn volgehouden inspannigen kwam er in 1965 een muziekacademie in onze gemeente. Een school, die een belangrijke schakel vormt in de culturele ontwikkeling door muziek en woord bij jongeren en volwassenen. Jos zal ook blijvend herinnerd worden als de bedenker, bezieler en regisseur van een aantal totaalspektakels.
Maar vooral zijn we Jos Pieters dankbaar voor het bijzonder grote aandeel dat hij had in de brede culturele ontwikkeling van de Diepenbeekse bevolking, een doel dat hij onbaatzuchtig zijn leven lang heeft nagestreefd.
We bieden de familie onze innige deelneming aan in de diepe rouw die hen treft.
Yvan Blokken
Voorzitter Cultuurraad Diepenbeek