Na reeds 10 jaar lief en leed samen te hebben gedeeld beloofden schepen van burgerzaken Karen Alders en Bart Knuts elkaar eeuwige trouw. Op het gemeentehuis had ocmw voorzitter Rik Kriekels de eer dit huwelijk te voltrekken. Zijn entreé ging niet onopgemerkt voorbij met een outfit die de dresscode roze iets overtrof. Het werd een gezellig onderonsje met woorden van lof door Karen en Bart voor elkaar waarna het jawoord en het schenken van de ringen het huwelijk bezegelde. Bij het einde van de plechtigheid schonk de voorzitter de nodige drank om de droge kelen te smeren. Aan het gemeentehuis boden de klasgenootjes van Saartje, dochter van Karen en Bart, het echtpaar witte rozen aan. Hartelijk dank aan het echtpaar voor de vriendelijke ontvangst en veel geluk samen!