Zoals ieder jaar stond er n.a.v. de Internationale Dag van de Fair Trade weer een mooi initiatief op stapel aan de PSSD Green High. Het WOS (Wereldwinkel op school)-team en een aantal vrijwilligers sprongen graag op de kar van fairtradeday@school. Na de drukte van de festiviteiten van de vorige weken, kozen ze voor simpel, maar (h)eerlijk: de kortste keten van onze eigen boer naar de klant met … ja, (h)eerlijke Haspengouwse aardbeien, aangevuld met OXFAM-producten. Een succes? Zekerst wel!!! Onze school meent het héél echt!

Om op 7, 8 en 9 mei hun oproep aan de internationale beleidsmakers te ondersteunen om fair trade mee te nemen in de opvolger van de millenniumdoelstellingen werd er door de wereldwinkels aan de leerkrachten gevraagd om les te geven met een tattoo en zo hun steentje op een ludieke manier bij te dragen tot de bewustmaking van de bevolking en het beïnvloeden van het beleid.