Op maandag 15 augustus werden tijdens een plechtigheid die met grote belangstelling werd bijgewoond en opgeluisterd door de “Koninklijke Harmonie de Stroobanders” twee gerestaureerde kapelletjes ingezegend. Na het welkomstwoord door de voorzitter van de Heemkundige kring Arie Vermin en een terugblik op de geschiedenis van beide kapelletjes door Yvonne Dewarier werden de Sint-Hubertuskapel in het Keizel en “Het Lieveheerke” op de hoek van Keizel en Kalverstraat plechtig ingezegend door Eerwaarde Heer Pastoor Rik Ramakers. “Ondanks de grote vernielingen die er in het verleden door vandalisme zijn geweest aan de reeds gerestaureerde kapelletjes geeft de heemkundige kring de moed niet op en blijven we verder werken om het in stand houden van dit erfgoed. Gedurende de 15 jaar op rij werden er reeds 17 kapelletjes gerestaureerd.” tot zover Yvonne Dewarier bezieler van de Diepenbeekse kapelletjes. Verder waren er woorden van dank voor alle medewerkers, alsook voor de heer Door Driesen (91) voor de jaren lange verzorging van de kapel en mevrouw Arlette Steegmans die zorgt voor de mooie bloemstukken. Als afsluiter wenste pastoor Rik alle moeders nog een fijne feestdag.
Nadien werd er in het fruitbedrijf van de familie Geerdens door de ”Heemkundige Kring” een drankje aangeboden.