Zaterdagavond 29 juni vierde de parochiegemeenschap van Diepenbeek het gouden priesterjubileum van E.H. Willy Habex.
Priester Willy is een geboren en getogen Diepenbekenaar die in februari van dit jaar zijn 74-ste verjaardag vierde. Hij is de derde geborene in de rij van zes uit het gezin Habex-Massoels van de Zavelstraat.
Hij volgde lager onderwijs in de Sint-Servaasschool en koos na het beëindigen van de afdeling Latijn-Grieks in het Sint-Jozefscollege te Hasselt voor een priesteropleiding in achtereenvolgens het Klein Seminarie van Sint-Truiden en het Groot Seminarie in Luik, waar hij tussendoor ook zijn legerdienst volbracht. Hij werd op 28 juni 1969 in de Heilig Hartkerk te Hasselt tot priester gewijd door Monseigneur Heusschen.
In overleg met de bisschop van Hasselt studeerde de jonge priester verder om drie jaar later het ingenieursdiploma te behalen aan het Technisch Instituut Heilig Hart te Hasselt. Daar kreeg hij een aanstelling als leraar informatica hoger onderwijs en leraar Godsdienst en technische vakken in het technisch secundair onderwijs. Tot 1987 fungeerde hij tevens als meewerkend priester in de Sint-Amandusparochie van Stokrooie. Nadien zette hij zich in voor de parochiepastoraal in de Hasseltse Heilig Hartkerk waar hij ook vandaag nog actief is. In Diepenbeek verzorgde hij tot voor kort de eucharistievieringen in de kapel van de zusters Ursulinen en staat hij vandaag naar best vermogen pastoor Rik bij voor de vieringen van Samana en de zaterdagvieringen in de Sint-Servaaskerk.