Dinsdagvoormiddag werden de huwelijksjubilarissen van de maand oktober op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester en schepenen. Schepen van bevolking Karen Alders had de eer om de geschenkbon en bloemen te overhandigen. Goud was er voor de echtparen Roger Smets en Maria Yven en Paul Blokken en Odilia Wolfs, het echtpaar Jan Vandebeek en Maria Lenaers vierden hun diamanten bruiloft. Proficiat