Vandaag overhandigde gemeenteraadslid Giedo Wysmans zijn ontslagbrief met een bijhorende brief . Voorheen liet Giedo zich reeds vervangen als voorzitter van de gemeenteraad. Hierbij de originele versie:
Begin dit jaar heb ik me even in de zijlijn geplaatst wat mijn medewerking aan CD&V aangaat. Wellicht herinnert u zich dat nog. Beroepshalve ben ik ook even uit geweest. Dat gaf me tijd om na te denken. Niet simpel, om een aantal knopen door te hakken . Na wikken en wegen ben ik tot het besluit gekomen dat ik van CD&V geen deel meer wens uit te maken. Ik zet een stap opzij en verleng mijn CD&V-lidmaatschap niet. En dan? Inderdaad, als ik een stap opzij zet, en niet meer als CD&V’er zetel in de Diepenbeekse gemeenteraad, kan ik als onafhankelijke gaan zetelen, of elders aansluiten: PUUR (dan blijf ik in de Diepenbeekse meerderheid) of Spa, of GROEN. Neen vrienden, tegen jullie heb ik niets, integendeel zelfs. Daarom heb ik beslist ook in de gemeenteraad een stap opzij te zetten en ontslag te nemen als gemeenteraadslid. Ik wil iedereen eerlijk en recht in de ogen kunnen kijken en zeker niet als overloper bestempeld worden. Voor die zitpenning moet ik het zeker niet doen. Mijn politieke loopbaan stopt dan ook hier en nu. De motivatie en gedrevenheid is zoek, ben te zeer ontgoocheld in die mensen waar ik zoveel bewondering voor had. Je kan dan of een soort van strijd aangaan of een deur dicht trekken en een andere weg gaan. Ik kies voor het tweede, want verbitterd zijn is als vergif drinken, en hopen dat de ander sterft. Daar heeft niemand wat aan, en zo zit ik niet in mekaar. Nu, ik zal het nodige doen naar het gemeentebestuur, maar wens zeker mijn opvolger alle succes toe en hoop verder in alle vriendschap om te gaan met ieder van jullie.
Tot slot hoop ik dat jullie mijn standpunt begrijpen. Genegen groeten
“Diepenbeek, 20 augustus 2015.
Aan: college van burgemeester en schepenen, leden van de gemeenteraad.
Betreft: ontslag Guido Wysmans gemeenteraadslid.
Geachte dames en heren,
Bij deze deel ik jullie mede dat ik ontslag wens te nemen als gemeenteraadslid, dit omwille van persoonlijke redenen. Voor de samenwerking dank ik eenieder, zowel de gemeentelijke diensten als de collega’s uit de gemeenteraad.
Tot slot wens ik ieder, zeker ook aan mijn opvolger, een blakende toekomst toe.
Vriendelijke groeten
Guido Wysmans “