Na een intense arbeid van meer dan 3 maanden werd door het jonge bedrijf Dépot d´Histoires en medewerkers van de gemeente het verouderd archief van gemeentehuis, ocmw en Visserij grondig onder handen genomen op basis van officiële selectielijsten. 2.750 dozen en inhoud werden vernietigd zowat 40 kubieke meter of 350 strekkende meter, 7.235 dozen werden herverpakt en de inhoud nauwkeurig beschreven. Zo kwam er opnieuw plaats voor 5.000 dozen en worden de oudste stukken uit de 18de-19de eeuw( ruim 200 jaar oud) op een deskundige manier bewaard voor de volgende generaties. Donderdag werd het vernieuwde archief officieel aan de pers voorgesteld in aanwezigheid van burgemeester Patrick Hermans, Gouverneur van Limburg Herman Reynders, administratief medewerker en verantwoordelijk voor het archief Inge Christiaans en zaakvoerder van Dépot d´Histoires Arnoud Nijssen. Zowel Patrick Hermans als Herman Reynders beklemtoonde het belang van een goede bewaring, ordening en inventarisering van de archieven wat een vlotte dienstverlening ten goede komt. Arnoud had woorden van dank voor de medewerkers van de gemeente,ocmw en visserij voor de professionele medewerking, Inge kreeg ludiek een mooie stofjas en een stick met het volledig archief, de facturatiedienst daarentegen kreeg de factuur van om en bij 40.000 euro aangeboden.