In de periode van 1 november gedenken we onze dierbaren die ons zijn voorgegaan en brengen we een bezoek aan de kerkhoven waar de meeste graven er extra werden verzorgd. Het huidige kerkhof in Diepenbeek dateert van rond de jaren 1911 toen het eeuwenoude kerkhof achter de Sint –Servaaskerk werd ontruimd. De voormalige pastoor Van Swijgenhoven en burgemeester Hendrik Vandebroek ijverden toen voor een monument ter nagedachtenis van allen die hier werden begraven, voorouders, ouders, broers en zusters…..In een omzendbrief ( die is te lezen in een boek van Jos Pieters) vroeg het comité de steun van de hele bevolking om dit te kunnen realiseren. Nu meer dan honderd jaar geleden kreunt het monument onder de gevolgen van erosie en is verval nabij. Hebben de dorpsgenoten van toen hun steun gegeven voor niets? Restauratie dringt zich op. Ook de heemkundige kring is zich bewust van een noodzakelijke restauratie en deed reeds een oproep aan het gemeentebestuur. Wie neemt het voortouw? De gehele omzendbrief is hier verder te lezen: