Zondag organiseerde de vzw Gastvrij Diepenbeek in zaal “De Steenberg” het jaarlijks feest voor asielzoekers in België die een band hebben met Diepenbeek, maar ook voor Belgen die willen kennismaken. Een zeventig aanwezigen konden genieten van een bonte mengeling van culturen uit o.a Somalië, Iran, Rusland, Syrië, Afghanistan en Pakistan. Het buffet met de smakelijke schotels die werden klaargemaakt met de hulp van asielzoekers werd gratis aangeboden.
Gastvrij Diepenbeek is een vzw, gestart in 1995 en zet zich al meer dan twintig jaar in voor de aller kwetsbaarsten in onze samenleving – vluchtelingen en asielzoekers – en dit met een tiental vrijwilligers. Jaarlijks worden er zo’n twintig dossiers voor regularisatie behandeld door de gemeente. Een belangrijke activiteit is ‘vriendENtaal ‘: het inoefenen van het Nederlands met Vlaamse en anderstalige vrienden, dit project wordt ondersteund door de gemeente en de provincie. Deze activiteit heeft plaats in het lokaal Rode Kruis, Kloosterstraat 1, op maandagen en vrijdagen van 13 tot 15 u, behalve op schoolvakantiedagen. Verder staan de vrijwilligers ter beschikking om de vluchtelingen wegwijs te maken bij de overheid, nutsbedrijven, dokter, advocaat enz. en hen uit hun isolement halen met een bezoekje, hen een bescheiden uitstapje te bieden, en het aanbieden van het vluchtelingenfeest in september.
Info Mark Holsteens 011/723304 en Mich Dewit 011/321956