Naar jaarlijkse gewoonte planden de leerlingen en leerkrachten van G.V.B. Lutselus afgelopen dinsdag een sponsortocht met aansluitend een vastenviering. In de voorbereiding hiervan hebben de kinderen hun familie, buren, vrienden … overtuigd om een financieel steentje bij te dragen. Door de gure weersomstandigheden werd de tocht uitgesteld, maar na de paasvakantie kiezen de leerkrachten een mooie dag uit om de wandeling alsnog te maken. Voor de vastenviering werd onze turnzaal omgetoverd tot een gebedsruimte. Het werd een gezellige viering die voor de leerlingen het bewustzijn over ons goede plekje op de aarde enkel nog groter maakte. In de weken voorafgaand aan deze viering leerden de leerlingen Blanca en haar familie kennen. Ze leerden hierdoor dat het niet zo vanzelfsprekend is om elke morgen met de auto naar school te gaan, drinkbaar water te hebben en je geen zorgen te hoeven maken om je eigen leefomgeving. Ook vertelden we hen wat meer over Orper. Deze organisatie zet zich in om kwetsbare straatkinderen, die in moeilijke omstandigheden moeten leven, te helpen ontwikkelen tot volwaardige, zelfbewuste volwassenen. Dat juffrouw Anny Steegmans jarenlang werkte in G.V.B. Lutselus, maakt uiteraard dat we ons extra nauw betrokken voelen bij de projecten van haar vereniging. De kinderen zamelden een mooi bedrag in. Hiervan hopen we zowel Broederlijk Delen als Orper een stap vooruit te helpen.