Zaterdag vierde FK-Diepenbeek in aanwezigheid van een 150 tal sympathisanten zijn 10 jaar bestaan met een tentoonstelling in het GC De Plak. Voorzitter Chrit Stijnen heette alle aanwezigen van harte welkom en gaf een historiek van het ontstaan van de club. “Het is april 2007 toen 4 clubloze amateurfotografen tijdens een gezellige babbel in ´t Paenhuys besloten om een nieuwe digitale fotoclub op te richten in Diepenbeek onder de naam FK-Diepenbeek. Na de bekendmaking groeide het aantal leden zodanig dat het clublokaal in ´t Paenhuys al snel te klein werd en de gemeente de club een nieuw onderdak bezorgde in het OC Lutselus. ” Als enige overblijvende pionier en medestichter van de club werd dhr. Richard Deneuter bedankt met een presentje, voor mevr. Monique Jaspers, het duiveltje doet alles, waren er bloemen van dank. Ook voorzitter Chrit werd op zijn beurt bedankt met een attentie voor zijn jarenlange inzet in de club. Schepen van cultuur mevr. Miet Nelissen had de eer om de tentoonstelling met een diaprojectie in de Theaterzaal voor geopend te verklaren.
Voor de liefhebbers : Fotokring Diepenbeek ( FKD) vergadert in zaal De Kei elke 14 dagen op maandag om 20.00 u. E-mail secretariaat.fkd@telenet.be